Del
De fire regionale helseforetakene opprettet nylig helseforetaket Luftambulansetjenesten HF. Foretakets primære oppgave er å tilby den norske befolkning luftambulansetjenester og medisinske tjenester av høy kvalitet hele døgnet.

 

– Våre pasienter, brukere og samarbeidspartnere vil få det samme tilbudet og møte den samme høye kvaliteten på tjenesten som før, lover administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Foto: NLA / Jan Fredrik Frantzen, UNN

 

Det er Helse Nord RHF, Helse Midt Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF som eier luftambulansetjenesten og betaler for all luftambulanse i Norge, forteller Luftambulansetjenesten i en pressemelding.

I 2004 opprettet de fire det ansvarlige selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS, for å administrere tjenesten for dem. Nå har de overført alle selskapets oppgaver til sitt nye helseforetak, Luftambulansetjenesten HF.

 

Foto: Lufttransport AS

 

– Som ansvarlig selskap (ANS) har det vært vanskelig å forklare folk flest, media og beslutningstakere, at luftambulansetjenesten er en del av de offentlige helsetjenestene på lik linje med bil- og båtambulansene. I form av helseforetak blir det lettere å synliggjøre at luftambulansetjenesten er offentlig eid, offentlig finansiert og offentlig styrt, konkluderer Juell.