Del
Det er avisa Klassekampen som avslører en hemmelig rapport fra Luftforsvaret. I den fremgår det at Norge fullstendig mangler luftvern mot moderne våpen, og at for eksempel våre nye jagerfly vil være helt ubeskyttet i en væpnet konflikt.

 

En primært mål for fienden vil i en krigssituasjon være flyplasser og strategisk viktige flystyrker. For Norges del vil det bety våre kommende F-35 og P-8.

Ingen beskyttelse mot missiler og styrte bomber

Men disse ressursene står fullstendig ubeskyttet mot for eksempel TBM (Taktiske Ballistiske Missiler) og presisjonsbomber, viser rapporten, som bruker blant annet flybasene på Evenes og Ørland som eksempler. Luftforsvaret konkluderer derfor med at Norge må ha et rakettskjold på plass som et minimumsforsvar mot disse truslene, skriver Klassekampen.

 

Denne illustrasjonen viser prinsippet ved et rakettforsvar, her det israelske Arrow-systemet.

 

Et eget rakettforsvar vil koste Norge enorme summer, og det eneste alternativet er å bli en del av NATOs rakettforsvar. Problemet med NATO- / USA-ledet rakettforsvar er at det vil skape en krise i forhold til relasjonen til Russland – som lover «katastofale konsekvenser» hvis også Norge blir en del av et rakettskjold, skriver Klassekampen.

Kontroversielt og utskjelt system

NATOs rakettforsvar har fått kritikk for å bidra til økt atomvåpenkappløp, og er et svært følsomt strategisk tema, ikke minst etter amerikansk utplassering i Øst-Europa.

 

Norske F-35 vil være høyt prioriterte mål i en konflikt. Luftforsvarets rapport påpeker at det i dag overhodet ikke finnes forsvar mot fiendtlige missiler eller bomber.
Foto: AF Mil / wikipedia

 

Et norsk-amerikansk utvalg skal legge frem sin anbefaling om et eventuelt rakettforsvar i løpet av 2017, skriver Klassekampen.