Del
Da USA nektet flyselskaper fra en en rekke muslimske land å fly passasjerer med PC og lignende innretninger i kabinen, ble det leven i luftfartsbransjen. Nå kan det samme skje med Europa.

 

Ifølge Aftenposten rapporterer et amerikansk nettsted at DHS (Department of Homeland Security) nå vil at forbudet også skal gjelde flyvninger fra Europa.

Dette innebærer i tilfelle at terrortrusselen vurderes som like alvorlig som på flyvninger fra muslimske land. Lenger ned i saken ser du hva Luftfartstilsynet sier om saken.

Er dette noe norske og skandinaviske selskaper har en handlingsplan for? Så langt har bare SAS svart på vår henvendelse. Selskapet bekrefter at de følger med på det som skjer:

– Vi kjenner til de vurderinger som gjøres av sikkerhetsmyndighetene i USA, men foreløpig har det ikke blitt gjort beslutninger ut over de tiltak som trådte i kraft for en tid tilbake. Det betyr altså forbudet som berørte reisende til og fra navngitte land i Midt-Østen, blant annet, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.

 

Grunnfilosofien bak det som ofte bare omtales som et PC-forbud er å fjerne faktoren fra kabinen i sin helhet.
Foto: Creative commons

 

Les også: Brannfarlige batterier – Trump kan stoppe regelverk

 

Foreløpig er SAS dermed ikke berørt av disse bestemmelsene, og er henvist til å vente på en eventuell utvidelse:

– SAS har ikke så langt vært berørt, og vi forholder oss nå avventende til det som nå er oppe til vurdering for alle flygninger til og fra USA, konkluderer Johansen.

 

SAS er blant de skandinaviske selskapene som flyr fast til desitinasjoner i USA.
Foto: SAS

 

Luftfartstilsynet har fingeren på sikkerhetspulsen

Det er altså terrorfrykten knyttet til muligheten for å bruke f.eks. PC-er eller lignende elektroniske innretninger som transportmetode for bomber, som styrer disse forbudene. Men nå viser det seg at det finnes en annen risiko ved forbudet, en som mange mener er atskillig mer rasjonelt begrunnet: Når Litium-Ionebatteriene som brukes i PC-er eller nettbrett stues sammen i cargo, kan de utgjøre en reell brannfare.

 

Denne risikoen er mye lavere i kabinen på et fly. Det skyldes at flere enheter ikke er stuet sammen slik at de kan utveksle varme seg i mellom, og at en eventuell brann i en enhet vil kunne håndteres raskt og effektivt fordi den i kabinen vil være både tilgjengelig og synlig.

Terror eller teknisk brann?

Men først til selve sikkerhetstrusselen fra Homeland Security i USA, som primært er bekymret for terror; er dette trusselvurderinger som gjøres av luftfartsmyndigheter her hjemme også?

– Ja, Luftfartstilsynet jobber med dette temaet gjennom både EU, EASA og ICAO. Vi deltar i ulike møter og arbeidsgrupper om sikkerhetsrelaterte tema, og er informert om årsaken til det amerikanske forbudet.

Det forteller seksjonssjef Jørgen Ingebrigtsen i LTs Security-avdeling til Luftfart.Media i formiddag.

Det er altså primært analyser som gjøres i større fora:

– Vi jobber ikke med egne særnorske regler, men følger det europeiske regelverket rundt frakt og bagasje, sier han.

Luftfartstilsynet forteller videre at batteri-problematikken er et høyst aktuelt tema:

– Vi jobber med sikkerhet i flere overnasjonale fora, sier Jørgen INgebrigtsen i Luftfartstilsynets.
Foto: Luftfartstilsynet

– Sikker transport av elektroniske gjenstander er et viktig tema som diskuteres internasjonalt, både i EU, EASA og ICAO. Her gjøres det kvalifiserte vurderinger av ulike risiko og trusler, sett opp mot samfunnsnytten. Luftfartstilsynet bidrar og deltar der vi har mulighet. Det gjøres fortløpende vurderinger av ulike risiko og mulige tiltak, forteller Ingebrigtsen.
Han understreker også at LT respekterer de til enhver tid gjeldende forbudene mot f.eks. PC i kabinen, og at det allerede finnes strenge regler for både mengde og størrelse på Litium-batterier i innsjekket bagasje.

 

Vi følger saken fremover.