Del
Det svenske Flygvapnet er naturlig nok en av Gripen Es viktigste kunder, og entusiasmen er nå oppjustert enda et hakk. Den nye konfigurasjonen for elektronisk krigføring roses.

 

Gripens gjennomgående elektroniske arkitektur åpner for bruk av avanserte ikke-kinetiske (avfyringsbaserte) våpen, skriver Janes i en artikkel. Den moderne slagmarken inneholder enorme nettverk av signalkommunikasjon som er avgjørende for operasjonene, og kanskje særlig luftstyrker er sårbare. Det gjør også systemer for elektronisk krigføring til et prioritert våpen.

Les også: Nå får Gripen-pilotene ny hjelm

Ikke bare smell og missiler

I påvente av Gripen Es første flyvning i slutten av juni jobbes det intensivt med ferdigstillingen av flyets elektroniske suiter. I dem finner man blant annet en ny og mye kraftigere signal-jammer, som henter samlet kraft fra en rekke integrerte komponenter. I tillegg til et mer finstemt radarvarslingssystem (RWR) og AESA-radarsettet fra Selex (Selex er i dag integrert i selskapet Leonardo-Finmeccanica Electronics) blir Gripen E en formidabel motstander også utenom tradisjonell våpenbruk.

 

Illustrasjon: Saab

 

Spissere og mer presis trusselhåndtering

– Konfigurasjonen av EW-systemet (Electronic Warfare) i Gripen E gjør det mulig å fokusere jamme-signalet innenfor et smalere frekvensbånd, noe som øker signalstyrken og muligheten for å rette den mot en individuell trussel, sier en av de svenske Gripen-pilotene.

Les også: Finland snuser på Gripen

Dette skal være en forbedring fra forrige system, som opererte på et bredere bånd og dermed skulle besvare flere trusler samtidig. Med Gripen E har håndteringen av multiple trusler altså måttet vike plassen for styrket forsvar mot én om gangen, skriver Janes.

Maskerer og forvirrer

Gripen E bruker tre typer signalgeneratorer for å maskere flyet elektronisk, eller å skape forvirring om hvor det befinner seg. De tre typene er Digital Radio Frequency Memory (DRFM), Doppler, og ren signalstøy. DRFM er et avansert kontringssystem som emulerer signalet fra radaren som bestråler flyet, og returnerer en speilet signatur. På den måten vil ikke radaren gi utslag på flyet som objekt.

 

Prinsippskisse: Saab

 

EW-systemene i Gripen E tenker selv, slik at alt piloten behøver gjøre er å sette computeren i ønsket modus, og i enkelte tilfeller velge mål med et tastetrykk.

 

Kilder: Janes, Saab, Leonardo-Finmeccanica