Del

Det er selvfølgelig ikke mulig å sammenholde menneskelig kostnad med økonomisk når det gjelder konsekvensene av terrorisme. De rene tallberegningene kan likevel være viktige indikatorer på effekten av slike anslag, og det er dette IATA har utarbeidet.

 

De fleste terroranslagene i Europa i 2015 / -16 har vært rettet mot andre steder enn flyplasser, men det er likevel flytrafikken som opplever de økonomiske effektene mest direkte. Grunnen er at reiseaktivitet avtar som følge av frykt og generelt trusselbilde.

Et av de få direkte angrepene mot en flyplass kom i morgentimene den 22. mars i fjor. Da gikk to bomber av ved Brussels Airport i Zaventem, mens én gikk av ved Maalbeek Metro-stasjon inne i byen.

 

Bombene ved Brussels Airport tok 32 liv. Ibrahim El Bakraoui, i midten på overvåkingsbildet, antas å være hovedmannen. Alle selvmordsbomberne ble drept i forbindelse med angrepet.
Foto: Brussels Airport / føderlat belgisk politi

 

32 mennesker mistet livet, flere enn 300 ble såret, og de tre gjerningsmennene ble drept.

Også terrorangrepet i Paris før dette, den 13. november 2015, fremholdes av IATA-analysen som et hardt slag mot flytrafikken.

Kartet viser anslagene i Paris i 2015

Og det er de europeiske selskapene som rammes hardest. IATA anslår at det ble tapt 1,6 prosent av internasjonal RPK (Revenue Passenger Kilometer, inntekt pr passasjerkilometer) etter Paris.

Særlig merkbar er trafikknedgangen fra Asia til Europa, et reisesegment som er kjent for å være særlig sensitivt for sjokkhendelser.

Rapporten tar for seg en rekke parametre, som til sammen gir et bilde som viser at så mye som 2,5 milliarder dollar kan ha gått tapt for europeiske selskaper i 2016 alene.

 

 

Her kan du lese hele rapporten