Del
Det er ikke små mengder energi som slippes ut fra et moderne jagerfly. Boeing Research and Technology jobber nå med å finne metoder for å anvende denne overskuddsenergien til å drive flyets systemer.

 

I dag brukes blant annet luft fra flyenes bleed air systemer til å mate en rekke funksjoner både i sivile og militære fly, men det Boeing sammen med Air Force Research Laboratory (AFRL) nå har satt seg fore er å ta det samme prinsippet mye lenger.

Ved hjelp av batteri- og akkumulasjonsløsninger ser forskerne for seg at store deler av overskuddsenergien, som i dag blir blåst ut bak som produkt av motorfremdriften, kan settes i arbeid. Det vil både lette belastningen på eksisterende systemer, og samtidig åpne for helt nye funksjoner som i dag ikke finnes fordi det mangler effektive energikilder.

Nøkkelen ligger i å konvertere energien til for eksempel elektrisk kraft.

– Vi er sikre på at dette vil bli en integrert del av løsningene på neste generasjons kampfly, sier deltagerne i prosjektet.

Se hvordan forskerne jobber med utfordringen: