Del
Foto: Privat
Oppslagene lot ikke vente på seg etter at Widerøe-piloter fra cockpit fotograferte FlyViking-maskinen som tok av fra Hammerfest med snø på vingene. Luftfartstilsynet uttrykte bekymring, og flere aviser trykket bildet av det som så ut som et snøforurenset fly.

 

 

Vi har snakket med fartøysjef Stig Ronald Thuv, sjefsflyger i FlyViking, som forteller en noe annen historie. Han har blant annet lang fartstid fra Widerøe:

– Her er det nok en del misforståelser ute og går, sier han til Luftfart.Media, og gjengir vurderingene han som fartøysjef gjorde den dagen.

 

Fulgte normal prosedyre

– Ved preflight-inspeksjon før avgang så jeg omtrent en centimeter tørr snø på det kalde flyet. Denne type snø blåser av ved 30 – 40 knops hastighet, så lenge det ikke er smelting eller andre faktorer som gjør at det er grunn til å tro at den fester seg til overflaten, sier han.

Både selskapsmanualen og alminnelige regler forholder seg til det som kalles clean aircraft policy, som gir retningslinjer for hvordan operatøren skal forholde seg til forurensning på flykroppen, bæreflater og rorflater.

 

Riktig deice til aktuelle forhold

– Her finner vi for eksempel deice type 2 og 3, som brukes ved snøbyger og tungt snøfall. Praksis er da at man deicer flyet på vanlig måte, og via en tabell ser man hvor lang holdover (ventetid) man får for det aktuelle tilfellet. Når man da etter slik deice står og venter på avgang kan det godt samle seg noen centimeter snø oppå de deicede flatene. Det viser at snø alene ikke behøver utgjøre noen risiko, nettopp fordi det blåses av, sier Thuv.

Han peker på to nøkkelbegreper som går igjen i alt regelverk; adhering og non-adhering, det vil si snø som fester seg til overflatene, og snø som ikke gjør det.

 

Glatt snø på lett fly

– Den aktuelle avgangen fra Hammerfest den angjeldende dagen var en klassisk situasjon med non-adhering snø på en kald flate. Da er det helt vanlig praksis å la dette blåse av under take off-rullingen. Dette kjenner de fleste piloter med lang erfaring på kortbanenettet til, slår han fast.

Som eksempel nevner han det mye omtalte bildet som ble tatt, som blant annet er gjengitt i Nordlys:

– Jeg må nesten takke fotografen som tok dette bildet. Det viser flyet i ca. 30 knops hastighet, og allerede da er snøen i ferd med å bli blåst av. Poenget er at man skal være sikker på at all snø er borte i det man løfter av, og slik var det i dette tilfellet. I tillegg hadde vi bare fire passasjerer om bord, og det var derfor et lett fly som tok av, sier Thuv.

Til slutt legger han til:
– Tilsynet har påpekt at vår manual sier «clean aircraft før avgang». Det vi nå skal gjøre internt er å gjennomgå teksten i manualen og være mer klar på definisjonen av «clean aircraft». Vi må sikre oss at hele pilotkorpset har en felles forståelse av både lovverket og intern deicing-policy. Det skal ikke være rom for tvil om dette temaet hos oss.