Del
NF: Svært gledelig at Norge sier nei til å innføre felleseuropeisk regelverk for helikopteroperasjoner offshore (HOFO)

 

I en pressemelding i dag sier Samferdselsdepartementet at regjeringen har besluttet at Norge ikke skal innlemme dette regelverket i EØS-avtalen.

Det europeiske helikopterregelverket vil åpne for utenlandske tilsyn, utenlandsk driftstillatelse (AOC) og nye aktører i det norske offshore helikoptermarkedet. Dette vil svekke flysikkerheten på norsk sokkel.

Bakgrunn: AP blokkerer HOFO

– Dette er svært gledelige nyheter. Norsk Flygerforbund har over lang tid jobbet intenst mot innføring av Hofo, og vi er meget godt fornøyd med at regjeringen har lyttet til tunge faglige innspill, og nå sier nei til å innføre regelverket, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

 

Offshore-ansatte kan nå få trygghet for at reisen til og fra arbeidsplassen håndteres av kvalifiserte selskaper.
Foto: NOROG

 

Et samlet miljø applauderer beslutningen

Norsk Flygerforbund representerer helikopterpiloter som flyr offshore, og er med sin helikopterkompetanse en sentral aktør i norsk offshore helikoptersektor. Forbundet har samarbeidet tett med Industri Energi, LO og andre sentrale aktører i helikoptersektoren for å forhindre innføring av Hofo.

 

Bakgrunn: Aksjonerer mot nye helikopterregler

 

Norsk Flygerforbund og Yngve Carlsen er på vegne av alle involverte svært tilfreds med regjeringens beslutning.
Foto: Norsk Flygerforbund

– Et samlet helikoptermiljø har gitt entydige faglige råd om at innføring av Hofo vil svekke flysikkerheten på norsk sokkel. I tillegg har både helikoptersikkerhetsstudien fra Sintef (HSS3b) og Samferdselsdepartementets egen konsekvensutredning pekt på at Hofo vil svekke sikkerheten. Flysikkerheten er det aller viktigste å ivareta, og denne beslutningen bidrar til det, sier Carlsen.

Verdens beste sikkerhet får stå urørt

– Norge har verdens beste helikoptersikkerhet, og vi er svært opptatt av at kunnskap, kompetanse og sikkerhetskultur som er bygd opp over flere tiår gjennom et sterkt trepartssamarbeid nå videreføres. Norsk Flygerforbund vil fortsette å bidra aktivt i dette arbeidet, sier Carlsen.