Del
Det var for to uker siden at et russisk jagerfly av ikke nærmere angitt type gjorde en såkalt barrel roll rundt en amerikansk KC-10 lufttanker.

 

Avskjæringshendelsen fant sted over Syria, som er en svært brennbar region der flere stridskrefter fra ulike land deltar. Det har tidligere vært advart mot mulige konflikter mellom russiske og amerikanske interesser som følge av stort militært nærvær fra begge sider.

Russiske offiserer beklager nå hendelsen offentlig, forteller CNN.

Lt. Gen. Jeffrey Harrigian fra Pentagon fortalte i går pressen at det amerikanske KC-10-mannskapet hadde opplevd hendelsen som nærgående, risikabel og unødvendig.

Russiske jagerfly har ved flere anledninger gjort seg bemerket med risikable nærflyvninger, også overfor norske jagerfly.