Del
NRK: Den nye flyplassen skal bygges i Sälen, et kjent svensk vintersportssted like over grensen fra Trysil. Dermed er det jubel også på den norske siden.

 

Den totale kostnaden er ca. en milliard svenske kroner, og det er EU-kommisjonen som har godkjent et lån til prosjektet på 250 millioner. Dermed har de private investorene, som skal stå for ca 75 prosent av kostnadene, finansielt handlingsrom til å sette i gang.

Flyplassen skal bygges i tilknytning til et stort anlegg bestående av blant annet shoppingsentere, skriver NRK.

 

 

Det har tidligere vært planlagt for en charterflyplass i Sälen, men uten at ballen den gang ble tatt videre. Det er likevel mye av det samme planverket som i dag brukes for det nye prosjektet.

Handelsstanden i Trysil er delt i spørsmålet, skriver NRK. Én fraksjon tror det vil komme regionen til gode, mens den andre mener dette bare vil skyve reiselivet ytterligere i svensk retning.

Flyplassen kan stå ferdig allerede i 2019.