Del
Foto: Privat
Leder for Norges Offisersforbund avdeling Andøya, Stein-Håkon Eilertsen, går i et leserinnlegg i Vesterålen Online i dag hardt ut mot forsvarsminister Ine Eriksen.

 

Der spør han blant annet om forsvarsministeren i det hele tatt har fått med seg fakta i spørsmålet om Evenes som overtager av Andøyas funksjoner:

«Det du skulle ha sagt, at det ligger an til å bli meget utfordrende å bygge opp Evenes og at dere følger nøye med kostnadsbildet,» skriver Eilertsen.

Les også: Forsvarssjefen besøkte Andøya

«Vi som jobber med saken om nedleggelsen av Andøya Flystasjon, får mange signaler fra planleggere som jobber med planleggingen av å stasjonere Norges nye overvåkningsfly til Evenes.

Les også: Andøya, nasjonalt kompetansesenter for droner?

Signalene går på at det er meget utfordrende å få dette til, problemene er, operative utfordringer, for lite areal tilgjengelig, og at det kommer til å bli meget dyrt, flere 1000 av millioner kroner dyrere enn tallene dere opererer med. Disse signalene skal være gitt oppover i systemet også til departementet som du styrer.

Les også: Hva gjør Poseidon bedre enn Orion?

Mulig at du ikke har fått denne informasjonen, eller et det så mye prestisje i saken at du velger å se bort fra informasjonen og ikke informere Stortinget om utfordringene? For oss som jobber med kvalitetssikring av grunnlaget og at tallene skal være riktig, bekrefter signalene vi får at vi har mye rett i vår argumentasjon i saken. Vi har også fått bekreftet at Forsvarssjefen i FMR, aldri vurderte Evenes som base for de nye P-8 flyene.»

Les hele debattinnlegget på VOL