Del
Nå blir det flunkende nytt på Banak. 330 skvadron får helt nytt hangarbygg, og hele strukturen på Lakselv lufthavn får en oppussing.

 

Det er AF Gruppen som av Forsvarsbygg er tildelt kontrakten på oppdraget.

– Dette er et viktig og spennende oppdrag for vår byggvirksomhet. Vi er svært fornøyde med at Forsvarsbygg igjen har valgt AF som entreprenør på et helikopterbaseprosjekt, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i en pressemelding.

 

Det er lange tradisjoner på Banak, og nå får hele basen en grundig oppussing.
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

 

Prosjektet skal også levere anlegg på land- og flyside. Tiltakene på landsiden omfatter i hovedsak tilførselsvei og parkeringsareal, mens det på flysiden etableres tre oppstillingsplasser for helikoptre. I alt skal det bygges ca. 6 000 m2 BTA nybygg og etableres rundt 15 000 m2 utensørsanlegg.

Avtalen er en totalentreprise og har en verdi på 205 millioner kroner. Arbeidene starter i august 2017 og byggetiden er ca. 1,5 år.

 

Stort bilde:
330 skvadron på Banak får nå helt nytt hangaranlegg til de kommende AW101.
Her den gamle Sea Kingen.
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret