Del
Det nye EU-direktivet kalles PNR, men det står ikke for point of no return, selv om det markerer et skifte i informasjonspolitikk.

 

Passenger Name Record (PNR) forklares med behov for økt sikkerhet. Eksempelvis skal opplysninger om flypassasjerenes navn, telefoner og kredittkort registreres og lagres i en sentral database. Dataene skal stilles til rådighet for de respektive landenes sikkerhetsmyndigheter.

Nå kan reglene tre i kraft i EU-landet Sverige innen et år, skriver Svenska Dagbladet. Det er flyselskapene selv som må foreta informasjonsinnhenting og -lagring.

Fly til Sverige? Da kan du omfattes av reglene

De innsamlede opplysningene skal kunne lagres i fem år, men innholdet anonymiseres etter seks måneder. Reglementet vil omfatte fly til og fra EU, men medlemslandene kan om de ønsker det også benytte reglene for flyvninger internt i EU, skriver SVD.

Om dette direktivet er noe Norge vil forholde seg til er ikke kjent, men ifølge reglene kan altså i teorien alle nøkkelopplysninger om deg bli innhentet om du flyr fra Norge til Sverige.

Det er kun ikkepersonlige opplysninger som skal samles inn. For eksempel vil etnisitet, seksuell legning eller religion ikke registreres.