Del
Særlig i de siste to ukene har det vært usedvanlig mye trøbbel for Norwegian. Passasjerene blir stående igjen på flyplasser fordi mannskapet til flyene aldri kommer.

 

Alt fra skolekorps til ferierende småbarnsfamilier og forretningsreisende har i ulike medieflater gitt uttrykk for frustrasjon og fortvilelse. Norwegian-kanselleringene har nærmest stått i kø, og selskapet selv sier at det skyldes mangel på crew. Hvordan er det mulig?

Vi har foreløpig ikke fått svar på våre spørsmål til Norwegian, men vi vil følge opp dette i egen sak dersom vi får en kommentar fra selskapet. I mellomtiden har vi vært i kontakt med en kilde som vi etter særlige vurderinger har sagt ja til å holde anonym. Kilden har svært solid operativ erfaring fra luftfarten, og har stilt seg til rådighet for våre spørsmål. Vår vurdering er at denne kilden er blant landets best kvalifiserte til å gi en objektiv vurdering av og forklaring på situasjonen.

Dette sier vedkommende om hva som kan være grunnen til at situasjonen er som den er i Norwegian:

«Luftfartsbransjen har sett et stadig større behov for kvalifiserte piloter. Først i Asia, så andre verdensdeler, og nå i Europa.

Les også: 50 prosent pay-to-fly-piloter i flere land

Lavprisselskaper i Europa har tidligere utnyttet et overskudd av piloter og brukt ulike variasjoner over «pay-to-fly», og kontrakter der piloten er pålagt å fakturere. Sistnevnte vil si at han eller hun normalt må være næringsdrivende for å kunne jobbe som pilot. Her har Easyjet vært ansett som et av de skikkeligste i forhold til både til de ansatte og arbeidstager-organisasjoner.

For ferske piloter er det viktigste å komme seg ut av de små cockpitene og inn i de større. Det betyr ofte at man må ta det man får.
Foto: Creative commons

 

Nå begynner situasjonen med pilottilgang å snu, og «kontraktspiloter» viser den samme lojaliteten som lavprisselskapene har vist dem. Muligheten til å bli fast ansatt i andre selskaper, med fast base og en fast årsinntekt som gir mulighet til å få et huslån, gjør at mange piloter slutter/ikke starter på kontrakter hos vikarbyrå.

Norwegian har for første gang på lenge utlyst styrmannsstillinger med fast ansettelse (base TRD, BGO, SVG), noe som er et signal på at de ser at kontraktspiloter kan være feil vei å gå i Norge. Problemet er at det er etablert en oppfatning om at hvis de fast ansatte vil bli kapteiner – som er et naturlig opprykk – så må de gå på kontrakt, altså en iboende midlertidighet, med de ulemper dette medfører.

Dessverre er renomméet til vikarbyråer og kontrakter så frynsete at det bare tiltrekker seg de nyutdannede pilotene som er villige til å gå langt for å sikre seg timer, de som er desperate, eller de få som ønsker seg denne formen for uforpliktende tilværelse.»