Del

Dødsulyken som tok den unge jagerflygerens liv i 2010 kan gi hint om årsaken til oksygenproblemer som ser ut til å hefte ved USAs 5.-generasjons jagerfly.

 

Kaptein Jeff Haney tjenestegjorde ved 525th Fighter Squadron ved Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, hvor han fløy F-22 Raptor. En kald natt i november var han på retur til basen etter et rutineoppdrag da varselet dukket opp i displayet foran ham: En feil i bleed-air-systemet gjorde at hans primære oksygentilførsel ble strupet.

Eksakt hvilke operative vurderinger Hanley gjorde i dette øyeblikket vet man ikke, men det som er kjent er at han de neste 30 sekundene jobbet febrilsk med å få backup-oksygensystemet til å slå inn.
Det han samtidig overså var at flyet hadde lagt seg over og nå pekte bratt mot bakken mens hastigheten bygget seg opp.

Syv års arbeid har gitt få resultater

Både U.S. Air Force og U.S. Navy, som begge opererer de avanserte 5.-generasjonsflyene F-22 og F-35, har ikke blitt stort klokere siden 2010. Det har pågått et iherdig arbeid med å finne ut hvorfor en rekke oksygentilførselsproblemer har oppstått helt akutt på flytypene, men det famles fremdeles i mørke.

Og det er ikke kun de mest moderne flyene som rammes, skriver Aviation Week. I den siste tiden har man sett en sterk økning i tilfeller der pilotene har rapportert om hypoksi-symptomer, i hele skalaen fra prikking i fingrene til nær bevisstløshet. Dette har oppstått i så vidt forskjellige maskiner som T-45 Goshawk, F/A-18 og i flere F-35-versjoner.

Les også: Dette er hypoksi

Sluttet å fly flyet
Jeff Haney ble beskrevet som en ung og lovende pilot.
Foto: Facebook / Jeff Haney Memorial page

Da kaptein Jeff Haney traff bakken i Alaska i nær overlydsfart hadde han – ifølge havariundersøkelsen – øyeblikket før innsett hva som var i ferd med å skje, og gjort et siste, desperat forsøk på å trekke opp. Men det var for sent. Kollisjonen med bakken var kulminasjonen av hendelser som hadde begynt med at oksygentilførselen sviktet. I prosessen med å løse problemet sluttet piloten å fly flyet.

Rotårsaken godt gjemt

Som for å komplisere det hele ytterligere er man ikke engang sikker på om hendelsene faktisk skyldes hypoksi som følge av rent oksygentap. I Haneys tragiske tilfelle vet man nok til å slå fast årsaken, men i øvrige saker må ingeniører og etterforskere hele tiden ta høyde for at pilotenes rapporter skyldes andre ting.
(fortsetter under bildet)

På denne fremstillingen av et F-22-sete sees den grønne nødoksygenflasken, og på punkt 10 aktuatoren som Hanley arbeidet med da ulykken inntraff.
Foto: Tai Military an Asian News /

 

Kan det være dypereliggende systemfeil som for eksempel brå endringer i kabintrykk, forurenset pusteluft eller til og med et overskydd av oksygen? Alt dette er faktorer som kan gi hypoksilignende symptomer.

Vil være på den sikre siden

Selv om man selvfølgelig tar alle rapporter på alvor, er det kanskje et ekstra fokus på de store, tunge og nye prosjektene som F-35, der «alt» fortsatt er under utvikling. Nettopp av den grunn ble også de norske jagerflyene groundet etter hypoksi-varsler i mai og juni i år. Det gjenspeiler en bred sikkerhetstenkning der man ønsker å være sikker på at alle mulige årsakssammenhenger er utredet før man friskmelder flyene.

 

[Kommisjonen som utredet Haney-ulykken konkluderte med at den skyldtes pilotfeil. Den eksakte ordlyden var failure to initiate a timely recovery. Det er en konklusjon som står på egne ben samtidig som man med full styrke forsøker å ta rede på hva som utløste handlingsrekken som fikk fatal konsekvens. Ulykken brukes som arbeidsmodell for å komme til bunns i hva denne typen feil kan skyldes.]

Originalsaken (engelsk) kan du lese her