Del

En føderal ankedomstol har beordret FAA (Federal Aviation Authority) til å gjennomgå reglene for flysetestørrelse og avstanden mellom dem. Stadig krymping har vekket myndighetene.

 

Eksakt hvilke mål som ligger til grunn for at det nå reageres sies det ikke mye om, men ifølge Travel Weekly har en justitiarius blant annet sagt at «dette er en sak om det utrolige, stadig krympende flysetet.»

Ordene tilhører Patricia Millett, som altså i egenskap av føderal sakfører også sier at mange har merket seg at selskapenes seter stadig blir mindre, mens den gjennomsnittlige amerikanske passasjeren blir større.

Hemmeligholdte tester

Det er forbrukergrupperingen Flyers Rights som har bragt saken opp for FAA. De ønsker en lovmessig standard for setestørrelse, og vil stoppe selskaper som fritt eksperimenterer med å få ned vekt ved å krympe interiøret. FAA avviste i 2015 å gå nærmere inn i saken, på bakgrunn av at selskapene hadde «møtt kravene til sikkerhetssertifisering for seter».

Amerikanske føderale myndigheter liker dårlig at FAA tilbakeholder data om setestørrelser, men partene er på talefot.
Foto: FAA

 

Organisasjonen har likevel ikke vært villige til å offentliggjøre testene, med den forklaring at slike data også handler om produsentenes rett til å holde produktdata for seg selv. Dette provoserer rettssystemet, som etterlyser bedre samarbeidsvilje.

Langsomt fremover

Enn så lenge er det ingen enighet om hva og hvordan man skal angripe problemet, men FAA er mer på glid nå som føderale myndigheter er koblet inn, og sier at de gjerne vil ha en dialog om prosessen videre. Døren står dermed på gløtt for en tilnærming mellom partene.

På våre breddegrader har setestørrelse foreløpig ikke vært noe stort tema i luftfarten.