Del

Det oppsto en aldri så liten flernasjonal suppe over Finland i dag morges da to spanske F-18 skulle avskjære russiske fly over Estland. Midt i oppdraget krenket de ikke-NATO-landet Finlands luftrom.

 

De spanske flyene er del av den flernasjonale styrken i Baltikum, og da tre russiske fly kom for nær Estland gikk spanjolene på vingene. Ferden gikk snart mot det sørvestre Helsinki i Finland, og i det spanjolene skulle be finnene overta eskorteringen av russerne fløy de uforvarende inn i finsk luftrom.

Kort besøk

– De spanske jagerflyene befant seg i finsk luftrom i under et minutt rundt klokken 09:00 i dag tidlig, sier det finske forsvarsministeriet.

Trangt farvann

Det er Washington Post som forteller om hendelsen. Det er ingen tegn til at det kortvarige krenkelsen vil få noen form for etterspill. Finland, som nøytral nasjon, er kjent med at den NATO-patruljerte luftkorridoren mellom Finskebukta og Østersjøen er trang.