Del

Sommerens trafikktall, i hvert fall store deler av dem, foreligger. De viser vekst for SAS og noe tilbakegang for Norwegian.

 
E24 er blant nyhetsmediene som gjengir trafikktallene, sluppet i dag. Der fremkommer det at SAS har satt rekord for juli måned med totalt 2,5 millioner passasjerer. Det er i hovedsak Europa-ruter og øvrig langdistanse som sikrer de gode tallene. Billettinntekter på over tre milliarder svenske kroner er en ikke ubetydelig oppgang fra i fjor.

Sammensatt for Norwegian

Norwegian kan vise til en passasjervekst fra 2,93 til 3,36 millioner passasjerer mot samme periode i fjor, skriver E24. Den såkalte yielden, eller nettoavkastningen, har sunket for Norwegian på tross av stadig flere passasjerer. I SAS sitt tilfelle har yield og seteinntekt vært bedre.