Del

Den britiske flybasen RAF Akrotiri på Kypros skjulte en underlig hemmelighet. I 34 år kringkastet en radiostasjon bruddstykker av en britisk folkesang, avbrutt av en kvinne som leste opp en tallkombinasjon.

 

Radiosignalet forsvant i 2008. Dermed hadde den uidentifiserte stasjonen sendt sitt signal via kortbølge verden rundt i 34 år. I signalet høres noen takter av den tradisjonelle sangen The Lincolnshire Poacher i et fast intervall, og innimellom en syntetisk kvinnestemme som leser opp en kort tallkombinasjon. Det er det hele. Døgnet rundt, syv dager i uka. Helt til det ble stille.

Amatører kom på sporet

Spekulasjonene har selvfølgelig gått høyt, og det ene forslaget har vært mer fantasifullt enn det andre. Kommunikasjon med aliens har stått høyt på lista, men sporene peker i en ganske annen – og i seg selv ganske spennende – retning.

Her kan du høre «The Lincolnshire Poacher»:

Virker ikke avspilleren? Prøv her

De aller hemmeligste tjenestene

I dag hersker det alminnelig enighet om at signalet ble drevet av den britiske etterretningstjenesten Secret Intelligence Service, bedre kjent som MI6, eller bare «The six«. Hovedkvarteret er forøvrig godt kjent fra en av de nyeste James Bond-filmene.

MI6-hovedkvarteret er lett gjenkjennelig på den karakteristiske arkitekturen, også kjent fra film.
Foto: British Council

 

Etterretningsmiljøet har aldri kommentert fenomenet, men slike spøkelseskanaler er langt fra et britisk fenomen alene. De forekommer i de fleste stormakter, og hensikten med dem er rett og slett å kunne sende informasjon til hemmelige agenter som opererer rundt i verden. Disse kringkastings-enhetene kalles gjerne numbers stations.

Idiotsikker kommunikasjon

Alle kan, med simpelt utstyr, plukke opp et kortbølgesignal, og det er enkelt og billig å drive. Feltagenten utsetter seg aldri for fare ved å bære med seg utstyr som telefoner e.l. som kan inneholde kompromitterende informasjon, men kan motta instrukser simpelt hen ved å lytte til en fast radiofrekvens.

Informasjonen i signalet er en kombinasjon av tidsmarkører (litt som «blipp»-lyden før en nyhetssending på radio), og det leste innholdet kan være alt fra henvisning til et sidenummer eller en kolonne i et kodekort. Flere etterretningsmiljøer verden rundt bruker fortsatt denne metoden. Informasjonen som leses inn i signalet kan bestå av alt fra tall til kodeord og musikk eller morse-signaler, informasjon som leveres raskt og sikkert kloden rundt.

Vi kan altså slå fast at flybaser ikke nødvendig vis har noe med flyging å gjøre, men er brukendes til så mangt!