Del

E24: SAS flyr med flere ledige seter, men klarer likevel å tjene mer per passasjer.

 

Fyllingsgraden – målet på antall ledige seter i gjennomsnitt per flyvning – er ikke gjenstand for feiring i SAS om dagen. Det er til gjengjeld den såkalte yielden, om enn noe forsiktig.

Det er E24 som i dag skriver at selskapets inntekter per passasjerkilometer har økt med fem prosent i sommermånedene.

Norwegian: omvendt utvikling

Tallet er i dag 86 øre. Det er yielden som har vært den største bekymringen og snakkisen for flyselskapene. SAS ser nå ut til å ha lyktes med å bremse dette yield-tapet, skriver E24.

For konkurrent Norwegian er trenden stikk motsatt; trafikken og fyllingsgraden øker, mens fortjenesten per passasjerkilometer faller.