Del

Svenskenes Gripen E beveger seg stødig gjennom testfasene. I forrige uke ble det gjort manøvreringsøvelser i overlydshastighet.

 

– Det var helt trinnløst. Jeg måtte se på Mach-meteret for å vite at vi var supersonisk, sier testpilot Robin Nordlander i en kort oppdateringsvideo fra Saab, se nederst i saken. Selve testen ble hemmeligholdt til den var overstått.

Krevende fase

Så langt er Gripen E testfløyet i ca 23 timer, og det foreligger nok data til å gjøre troverdige simuleringer. Likevel er det ingenting som kan måle seg med erfaringene man gjør i virkeligheten.

En av grunnene til at supersonisk testing er en milepel, er at man ved overlydshastigheter må forholde seg til en mer komplisert fysikk enn ved subsonisk flyvning. Det er viktig at alt går på skinner i denne fasen.

Fortsatt et stykke igjen

Med supersonisk manøvrering krysset av i boka klargjøres det for nye tester.
– Et stykke ut på høsten vil vi sette på brakettene til våpen, og når det er gjort kommer testing med faktisk last. Da først vil vi få eksakte data på hvordan flyet oppfører seg med vekt under vingene, sier sjefen for Saab Aeronautics, Jonas Hjelm. Det er magasinet NyTeknik som siterer uttalelsene.