Del
Foto: ATSB

Den 17. mars 2017 var en Saab 340B på vei fra Albury i New South Wales til Sydney. Om bord i Regional Express-maskinen var tre crew og totalt 16 passasjerer.

 

Ved 55 nautiske mil fra Sydney fikk pilotene unormale verdier fra høyre motor, og sjekkliste ble iverksatt. Samtidig oppsto mindre vibrasjoner fra motoren. Mens arbeidet med sjekklisten pågikk ble vibrasjonene betydelig forsterket, til slutt så mye at styrmannen kunne se det på motoren. Kapteinen beordret motoren avslått.

Det var en Saab 340B fra selskapet Regional Express i Australia som ble utsatt for propellseparasjon. Motoren var en GE Aviation CT7.
Foto: Wiki commons

 

Midt i denne prosedyren løsnet propellen. En Pan-Pan – melding ble straks sendt, samtidig som stengning av motoren ble fullført. Propellseparasjonen hadde ikke ført til skader på flyet, og landingen i Sydney ble gjort uten dramatikk.

Hvordan kunne det skje?

Etterforskning ble straks igangsatt. Et lettelsens sukk gikk gjennom alle involverte da propellen ble funnet i tett skog ca 8 NM syd av Sydney. Verken mennesker eller materiell hadde kommet til skade av den blytunge komponenten.

Propellen ble funnet godt festet til flensen. Også posisjonsboltene, “dowel pins”, var der de skulle (se illustrasjon). Den første inspeksjonen avdekket ingen skader på seksjonen. Nærmere ettersyn viste derimot at det gikk en sprekk mellom akslingen og flenseskiven, og den første indikasjonen på en årsak til separasjonen var funnet.

 

Problemet med boringen til de to boltene – der korrosjonssprekken oppsto – som sitter i flensen er at de befinner seg bak propellen. Området er derfor ikke synlig ved visuell inspeksjon uten at propellen fjernes helt.

 

Med en rekke instanser til stede, deriblant Civil Aviation Safety Authority (CASA), Saab og GE Aviation (motorprodusent) ble akslingen skilt fra flens og innfesting for at sprekkdannelsen skulle kunne inspiseres.

Korrosjon i skjult del

Vel inne i analyseverkstedet viste det seg at sprekken hadde sin opprinnelse i boringen til den ene posisjonsbolten, i fremre del, nærmest propellen. Bolten var delvis korrodert, og korrosjonsfordypninger ble funnet vær bruddstedet på akslingen. Det videre arbeidet skal avdekke om bruddet skyldtes korrosjonen alene.

 

Bildet viser et tverrsnitt av flensen med boringen til boltene.- Først da propellen var av og posisjonsboltene fjernet, kom korrosjonen til syne. Den førte til slutt til at akslingen knakk.
Foto: ATSB

I rapporten fremgår det at dette er den første kritiske feilen av sitt slag for GE Aviation CT7-9B-motoren. Den samme girboksen finnes på flere varianter av CT7-motoren, både på Saab 340 og EADS CASA CN-235. Det er pr. i dag ikke noe inspeksjonsregime for posisjonsboltene og deres boring.

Generelt råd om skarpere inspeksjoner

ATSB påpeker at en visuell inspeksjon av innfestingsflensen alene ikke vil avdekke eventuelle skader, fordi flensen er i veien for akslingen. Det er derfor en fare for at korrosjon vil få stå uoppdaget inntil den når forsiden av flensen, hvor den vil bli synlig ved visuell inspeksjon.

ATSB tilråder at operatørene for motortypen og dens mange varianter tar hensyn til det som er avdekket i denne midlertidige rapporten, og legger opp sitt inspeksjonsregime deretter.

Både Regional Express (propellprodusent) og GE Aviation (motorprodusent) har igangsatt egne undersøkelser, og den aktuelle girbokstypen er foreløpig satt i karantene.

 

 

Kilder til saken: ATSB og News in Flight