Del

De tre første F-35 kampflyene planlegges å lande på Ørland flystasjon fredag 3. november, 24 timer senere enn tidligere varslet.

 

De tre første norske flyene er nå inne i den siste fasen av klargjøring før overflygning fra Fort Worth i Dallas, til Ørland flystasjon.

Det sier Forsvaret i et informasjonsskriv.

Flygingene gjennomføres av amerikanske piloter i regi av «Defence Contract Management Agency (DCMA)», som har egen avtale med US Air Force (USAF) for frakting av fly.

Forsinkelsen skyldes mangel på tilgjengelig tankfly for den 10-11 timer lange turen fra Dallas. Her er det Morten Hanche selv som er fotograf under «top off» med F-16 690.
Foto: Morten Hanche / Forsvaret

 

Våre første sju fly ble levert direkte til Luke Air Force Base i Arizona og brukes nå under utdanningen som pågår der. Videre levering av de bestilte F-35 kampflyene vil skje direkte fra Fort Worth til Norge, skriver Forsvaret.

ANKOMST UTSATT

Estimert ankomst var opprinnelig 2. november, men ankomsten er varslet utsatt med 24 timer.  Planlagt landingstid er nå ca kl. 1400 fredag 3. november. Dersom det foreligger ytterligere endringer i landingstidspunkt vil Forsvaret og Forsvarsdepartementet fortløpende komme ut med ny informasjon.

F-16-aktivitet ved Ørland, slik vi er vant til å se det. I morgen skrives historie når neste generasjon fightere lander på norsk jord.
Foto: Nils P. Skipnes / Forsvarets mediearkiv

 

VED LANDING

Forsvarsmateriell vil starte mottakskontroll umiddelbart etter landing på norsk jord. Flyet skal overføres fra amerikanske myndigheter til norske systemer (inspeksjoner/funksjonstester/montering av bremseskjerm/m.m.)

OFFISIELL MOTTAKSSEREMONI

Den 10. november blir det offisiell markering av de nye kampflyene for spesielt inviterte gjester og media.

Arrangementet vil direkteoverføres. Forsvaret kommer tilbake med mer informasjon rundt dette.