Del
Det er forsvarsnettstedet Aldrimer.no som i dag omtaler saken om hemmelighold. Norske presseorganisasjoner reagerer til dels sterkt på at informasjon om ulykkesstatistikk for Bell-helikoptrene bevisst holdes unna offentligheten.

 

I følge Aldrimer.no begrunnes hemmeligholdet – som står i kontrast til Forsvarets egne erklæringer om viktigheten av åpenhet – med at offentlighet kan skremme involverte fra å innrapportere.

Da F-35 ankom Ørland for kort tid siden manglet det ikke på dekning, ikke minst fra Forsvaret selv. I andre sammenhenger legges det lokk på informasjon.
Dette bildet er ikke knyttet til helikoptersaken. Det viser den norske jagerflygeren med callsign «Tintin» sammen med nylig avgåtte Forsvarsminister Ine Eriksen.
Foto; Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

 

Norsk Redaktørforening advarer mot å skape et klima der stadig mer holdes hemmelig for befolkningen, og mener Forsvarsdepartementet og Luftforsvaret i denne saken driver praksis i feil retning.

Kjøper ikke argumentet

En av de som er kritiske til måten Forsvaret håndterer denne informasjonen på er Generalsekretær i Norsk Redaktørforening (NR), Arne Jensen.

Les også: Forsvaret grounder Bell 412

Han er en av dem som har bedt om innsyn i statistikken for helikoptrene, og mener Forsvarets forklaringer på hemmeligholdet mangler troverdighet:

—Argumentet om at åpenhet kan føre til mindre rapportering er jo for den typen tilfeller vi her snakker om helt meningsløst. Det vitner dessuten om en generell og grunnleggende mistillit til egne ansatte. Dessuten er den ubegrunnet, sier Jensen til Aldrimer.no.