Del

Som vi har omtalt i flere saker står utviklere klare til å introdusere neste generasjons supersoniske passasjerfly. Bøygen er overlydssmellet, som er ulovlig over land. En optimistisk mann og hans selskap flørter nå med markedet og hinter om en lovendring.

 

 

Saken har vært overfladisk omtalt også i norske medier. Noe tendensiøst, vil mange kanskje si, med overskrifter som mener å vite at overlydsflyvninger vil bli lovlig allerede til neste år. La oss se litt på hva det handler om.

Sensasjonelle budskap = oppmerksomhet i Dubai

I tråd med tradisjonene rundt Dubai Airshow 2017 er det mange som vil slå på stortromma og promotere seg og sine luftfartsprosjekter. Helt forståelig i og med at det dreier seg om en av de aller viktigste arenaene for både investeringer og oppmerksomhet.

Bakgrunn: Tid for et supersonisk hjerteslag? 

Også selskapet Boom Supersonic – som vi skrev om for et år siden – deltar på årets show, og det er sjefen sjøl, Blake Scholl, som forskutterer overlydsflyvninger i nær fremtid. Han er opptatt av å sannsynliggjøre den lynraske maskinens markedsverdi, og sier blant annet: – When will that happen? Probably early next year. That is the current timeline, but it’s Congress, right?

Altså foreløpig nokså runde formuleringer, og et hint om at lovmakerne jo er trege.

 

Også NASA setter av tildels store forskningsressurser for å knekke koden for en mer stillegående supersonisk flytype.
Foto: NASAI USA har overlydssmellet vært forbudt over land siden 1973. I praksis har de fleste land et slikt forbud, også Norge. Scholl mener at beskrivelsene av smellet er sterkt overdrevet og mytepreget. Du kan selv dømme i videoen nederst i saken.

Mange instanser involvert

Det han sikter til er et lovforslag som er fremlagt for det amerikanske Senatet og Representantenes Hus, iherdig lobbet frem av en ivrig flybransje. Videre er ordene hans et sidepek til hittil ubekreftede påstander om at FAA, altså den føderale amerikanske luftfartsmyndigheten, skal diskutere en mulig oppmyking av regelverket. Det må nemlig til, uavhengig av hva Senatet bestemmer, fordi FAA har siste ord om det som skjer i amerikansk luftrom.

Omtrent slik ser Boom Supersonic for seg at det fremtidige flyet vil bli seende ut. En av de som har vist interesse for flyet er Richard Branson I Virgin Atlantic.
Foto: Boom Supersonic

 

Blake Scholl og Boom Supersonic sier ifølge CNBC at de vil ha operative fly innen 2023, og mener at det er marked for 100 eksemplarer.

Ingenting kan vel utelukkes, men …

Om det er ensbetydende med at overlydssmellet blir lovlig, er altså å foregripe begivenhetene. Det FAA tidligere har sagt når det gjelder Concorde-lignende passasjertrafikk (Concorde fløy kun supersonisk over havet) er at de kommer til å tilpasse regelverket til eventuell ny teknologi. Om de da sikter til teknologien som eliminerer smellet vites ikke, men det kan kanskje være naturlig å anta det. I så fall er Scholl og Boom Supersonic friske optimister og gode kommunikatører, men å konkludere med at overlydsflyvninger igjen kommer på luftfartsmenyen er altså noe for tidlig.

 

Her kan du selv bedømme Concordens overlydssmell (med de verifiseringsverktøyene vi har til rådighet har vi ingen grunn til ikke å mene at videoen er ekte):