Del

Våre nye F-35 ble et døgn forsinket grunnet mangel på tankfly. Den viktige luftressursen er en ren nødvendighet, men operasjonen er ikke akkurat barnemat.

 

Som vi ser av denne videoen er det langt fra noen selvfølge at man lykkes selv om man ligger klar til å ta imot slangen!
I andre halvdel får vi se hvordan det skal gjøres.