Del

Norges største fastlands-anskaffelse noen sinne, våre nye F-35 Lightning II, har fått så ørene flagrer i lang tid. Slik er det i et åpent samfunn med frie medier, men i en aktuell sak på ABC Nyheter er det i dag flere profilerte fagfolk som reagerer på tendensiøs fremstilling.

 

Det kan se ut som om våre nye F-35 fortsatt må finne seg i en lang rekke mer eller mindre kvalifiserte påstander om mangelfulle kvaliteter, selv lenge etter at både kjøpet og ankomsten er et faktum. Bør vi forvente bedre av mediene nå, eller må det avanserte våpensystemet finne seg i å være hakkekylling og klikk-åte i overskuelig fremtid?

Fagfolk sier stopp

En av dem vi i løpet av dagen har invitert til å gi sin kommentar til saken i ABC Nyheter er Endre Lunde, tidligere kommunikasjonsansvarlig for den norske F-35-prosessen i Forsvarsdepartementet. Lunde har over snittet god kunnskap om flyet, og er i likhet med mange oppgitt over fremstillingene i denne saken. Han mener at denne type påstander om begrensninger og mangler for lengst er tilbakevist av fagfolk, og at mediene må skjerpe inn måten de omtaler flyene på.

Foto: Daniel Kalinikov / Forsvaret

 

Her uttaler Endre Lunde seg utelukkende som privatperson og mediepublikum:
– Dessverre er det mange som biter på disse påstandene, fordi de av helt naturlige grunner ikke har forutsetning for å vite om opplysningene stemmer eller ikke. Dette trodde jeg vi hadde vokst fra nå, sier Lunde.

Hoderystende reaksjoner

Noen av de flykyndige – blant dem personer i den spisseste enden av miljøene – som overfor oss har uttrykt frustrasjon over hvordan denne saken fremstiller de tekniske aspektene ved flyet – rullebaneforhold og bremseskjerm – er midlertidig utilgjengelige denne fredagskvelden. Vi velger derfor å ikke publisere det de har sagt før vi får innhentet endelig samtykke.

Bruk av bremseskjerm er ikke noe nytt i Norge. F-16 brukte disse jevnlig.
Foto: Nils Petter Skipnes / Luftforsvaret

– Det jeg særlig reagerer på i ABC Nyheter-saken av i dag er den ubeskjedent tendensiøse fremstillingen. Å hevde at F-35 ikke tåler glatte rullebaner, som nettstedet sier ordrett i sine overskrifter, er hårreisende villedende overfor leserne, sier han, og viser blant annet til sakens kommentarfelt på Facebook.

Blir folk lurt?

– Det er åpenbart at ABC Nyheter har oppnådd hensikten, nemlig å skape klikk ved hjelp av sensasjonsoverskrifter. Flere av kommentarene viser at publikum har latt seg forlede, og den type påvirkning av leserne bør man avstå fra, oppfordrer Lunde.

En for glatt rullebane umuliggjør selvfølgelig flyging uansett flytype, men det er ingenting ved F-35 som gjør den mer utsatt enn andre. Tvert imot har flyet blant annet en bredde mellom hovedhjulene og et spesielt design for å gi riktig tyngdepunkt ved krevende operasjoner.

Mottakseremoni for F-35 på Ørland flystasjon i høst. Pilotene er Ståle Nymoen og Thomas Harlem.Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

 

Lunde setter påstandene i ABC Nyheters sak i perspektiv ved å vise til at F-35 på mange områder er et mye mer stabilt fly enn mange andre, og at det er utstyrt for å operere under forhold der andre typer må forbli på bakken.

Faksimile av saken slik den i dag ble publisert på ABC Nyheter.

Mange av reaksjonene har dreid seg om nettstedets beskrivelse av bremseskjermen, som F-35 skal utstyres med for norske forhold: «Håpet er at bremseskjermen vil forhindre at flyet dras sidelengs av vind på rullebanen under landing, en såkalt «værhaneeffekt».»

Bremseskjermen er der altså for å bremse flyet under landing på korte og / eller glatte norske rullebaner, slik F-16 har gjort i alle år.

 

 

__________

For ordens skyld: I denne artikkelen ligger ingen påstand om at Luftfart.Media holder en høyere presisjonsstandard enn et gitt annet medium. Saken er ikke for oss motivert av et ønske om å sverte ABC Nyheter, men omhandler snarere reaksjonene på form og innhold, og tendenser til påstand rundt spesielle emner slik de forekommer i breddemedier i Norge.

Reaksjonene vi har fått tilgang til viser at måten både flyet som våpensystem og apparatet rundt, det være seg piloter eller andre omtales på, oppleves som urimelige av mange. Det er vår vurdering at det kvalifiserer til en åpen prinsipiell debatt om både denne og lignende saker.

Vi har bedt om kommentar fra ABC Nyheter og derfor holdt saken en stund, men har ennå ikke fått svar. Vi vil eventuelt publisere kommentarer derfra i en oppfølging.