Del

Det er U.S. Navy som i natt har sluppet videoen der en russisk SU-27 Flanker krysser rett foran nesa på en EP-3 Aries, en variant  av våre hjemlige P-3 Orion. I følge U.S. Navy skal det på det minste ha vært snakk om en avstand på ca. fem fot, eller halvannen meter.

 

 

Hendelsen fant sted i går, internasjonalt luftrom over Svartehavet,et område russerne betrakter som sin maritime bakgård. Selve avskjæringen av det amerikanske overvåkingsflyet varte i totalt to timer og 40 minutter. Det skal være på det rene at begge flyene opererte innenfor internasjonale bestemmelser for tilstedeværelse, men U.S. Navy sier at det russiske jagerflyet satte både liv og materiell i fare ved denne manøveren.

I 1972 ble det etablert en internasjonal standard som skulle hindre denne type konflikter, kalt INSECA.  Russiske luftfartøy har flere ganger blitt beskyldt for å ha krenket disse overenskomstene i forbindelse med ulike typer avskjæring.

Kilde: LiveLeak / Airboyd