Del

Ryanair inngikk en historisk avtale med den britiske pilotforeningen BALPA i følge NTB og Dagsavisen.

– Dette medfører økte årlige lønnskostnader på 130 milloner Euro,» påpeker Ryanairs tidligere nordiske salgs- og markedssjef Hans Jørgen Elnæs.

Foto: Wiki commons
Flere tilsvarende avtaler i andre land

– Denne fagforeningen representerer 600 piloter som flyr 100 fly basert i Storbritannia, som utgjør 25% av Ryanairs flyflåte, fortsetter Elnæs. Videre mener han at dette er starten på flere tilsvarende avtaler med piloter i flere land.

Bedre forutsigbarhet

– Da Ryanair måtte avlyse en rekke flyturer over hele Europa i fjor grunnet pilotmangel, innså ledelsen at man må ha avtaler med fagforeninger på plass for å sikre at man har de pilotene man behøver for de planlagte flyturene – og dette til tross for de nevnte økte årlige lønnskostnadene, forklarer Elnæs.

Danmark neste stopp

Det kan se ut som om Danmark er neste land på listen, og det om kort tid.

– Allerede 8 februar er det planlage et møte mellom Ryanair og den danske pilotforeningen FPU for å etablere baser på Kastrup og Billund, samt å inngå avtale med danske piloter. Dette trakk Ryanair seg fra for et par år siden da danskene satte en pilotavtale som betingelse for å etablere baser i Danmark, fortsetter Elnæs.

Det er foreløpig uvisst når lignende avtaler vil skrives i andre land, men det er tydelig at Ryanairs holdninger til fagforeninger er i ferd med å forandre seg.