Del
Widerøe, Dash 8.

Disse fjernes til høsten grunnet færre passasjerer, melder flyselskapet i en pressemelding ifølge NRK og E24. Videre argumenteres det at kombinasjonen av færre ruter på anbud og mange avgifter gjør det umulig å drive rutene lønnsomt.

Samtidig informerer selskapet til E24 at ledige kapasiteten fra Lofoten og Vesterålen flyttes til lengre og mer lønnsomme ruter. Dessuten poengterer man at kuttene kun dreier seg om ekstraavganger og at minstekravet fra den norske Staten til avganger i regionen fortsetter som før.

Selv om kuttene gjelder ekstraavganger utenom anbudssystemet fra myndighetene, er konsekvensen at innbyggere mister helt eller ender opp med kraftig redusert kapasitet til viktige knutepunkter som Bodø og Tromsø, melder statskanalen og E24. Forbindelsen mellom sistnevnte by og Svolvær, for eksempel, faller helt bort.

Skylder på avgifter, anbudssystem og andre transportmidler

– Færre kunder får akkurat det produktet de etterspør, men vi ser ikke at vi har noen valg slik avgiftene har utviklet seg de siste årene. Produksjonen blir derfor i større grad tilpasset de setekrav som er satt av Samferdselsdepartementet, og ekstra produksjon kuttes, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen i den ovennevnte pressemeldingen.

På den andre siden kunne man kanskje tro at voksende turisme i regionen ville bidra til å holde liv i det lokale rutenettet. Til dette kommenterer selskapet til E24 at avstandene er så korte at turister da gjerne velger alternative transportmidler som Hurtigruten og bilen.

Pågående dialog med Stortinget

Til NRK vedgår Widerøe at kuttene er betydelige og mange vil bli rammet. Samtidig påpeker hun overfor statskanalen at selskapet tar denne problemstillingen alvorlig, og at de over lengre tid har hatt en dialog med Stortinget om temaet.

Bekymret for fremtiden for kortbanenettet

Slik Widerøe ser det må man få til en bedre løsning for anbuds- og avgiftspolitikken, slik at flest mulig ruter kan drives kommersielt og da helst uten bruk av anbud.

– På den ene siden ser vi at stadig flere ruteområder løftes ut av anbudssystemet. På den andre siden blir det stadig dårligere rammebetingelser for å utvikle distriktsruter kommersielt. Taperne er Distrikts-Norge som mister viktige kollektivtilbud, sier Nilsen i pressemeldingen i følge NRK.

Endringene vil finne sted 13. august 2018.