Del

ESA argumenterer at Widerøe brøt konkurransereglene ved å holde konkurrenter unna da de vant kampen om anbudsruter i 2012 og 2013 i Norge. Dermed risikerer selskapet en bot på 400 millioner kroner, i følge Aftenposten. Danish Air Transport uttrykker enighet, mens Widerøe avviser anklagene.

Til samme avis understreker ESAs konkurransedirektør Gjermund Mathisen at konklusjonene er foreløpige og ikke endelige.

Årsak til ESAs foreløpige konklusjon

I Aftenpostens artikkel forklares det at ethvert flyselskap som ønsker å konkurrere om anbudsrutene i Norge må ha et satellittbasert innflygningssystem. For å sikre sikker innflygning og landing har flere norske regionale flyplasser installert SCAT-1. I en pressemelding fra ESA skrives det at Widerøe holdt konkurrenter unna ved å nekte dem tilgang til mottagere som er kompatible med SCAT-1. Derfor mener overvåkningsorganet at Widerøe har brutt reglene, som kan straffes med en bot på opptil 400 millioner kroner.

Widerøe avviser ESAs anklage

Uten å gi et direkte svar på anklagen om å nekte konkurrenter tilgang til nødvendige mottagere, uttrykker Norges eldste flyselskap forbauselse til Aftenposten over anklagen fra ESA. Widerøe sier man til avisen at man planlegger et robust svar på anklagen innen fristen til 3. juli som er satt av overvåkningsorganet før sistnevnte gjør en ny vurdering for å trekke en endelig konsklusjon.

Danish Air Transport fornøyd

Til Aftenposten sier DATs direktør Jesper Rungholm glede over ESAs foreløpige konklusjon. Videre forklare han at ESAs oppfatning av situasjonen bekrefter hva den danske operatøren har argumentert overfor norske luftfartsmyndigheter i lengre tid uten å lykkes. Saken nådde den norske retten, men DAT tapte saken og måtte dekke en rekke kostnader.