Del

Avinor melder i en pressemelding i dag at utvidelsen av non-Schengen området øst i utenlandsterminalen på Gardermoen vil starte mandag 1. oktober.

Halvannet år etter at Pir Nord åpnet skal Norges hovedflyplass igjen utvides. Denne gang er det den østlige delen av utenlandsterminalen, det vil si non-Schengenområdet, som skal utvides med 30.000 kvadratmeter. Fra før har terminalen 148.000 kvadratmeter. I følge nevnte pressemelding vil byggearbeidene foregå mellom 1. oktober i år og andre kvartal av 2022 med en beregnet prislapp på NOK 3,3 milliarder.

– De siste årene har trafikken til og fra land utenfor Schengen vist en merkbart større vekst enn trafikk innenfor. Det er helt nødvendig å legge til rette for denne trafikken med å bygge god og tilpasset infrastruktur. Det vil øke Norges konkurranseevne og generer betydelige samfunnsøkonomiske gevinster, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas på Avinor Oslo lufthavn i samme pressemelding.

Muligheter for å betjene større fly

Spørsmålet er nå om man vil legge til rette for å kunne betjene store passasjerfly som Airbus A380 og Boeing 747. I en telefonsamtale med Luftfart.Media presiserer Avinors pressetalsmann Lasse André Vangstein følgende:

– I det kommende utvidede non-Schengenområdet skal det legges til rette for å kunne betjene de største flytypene, inkludert A380 og B747. Nøyaktig hvor en slik gate eventuelt vil ligge er ikke avklart, da vi foreløpig ikke vet hvorvidt det eventuelt vil være et marked for slike fly på Gardermoen.

Lasse André Vangstein, Pressetalsmann Avinor. Foto: Avinor