Del

Dette sier flyselskapets administrerende direktør Stein Nilsen i samtale med Luftfart.Media. Derimot ser han en større utfordring i å levere god regularitet til kunden.

– Når GPS-jamming skjer har pilotene rutiner på hva de skal gjøre. De har gode prosedyrer og instrumenter de kan ta i bruk når dette inntreffer, sier Nilsen.

I tillegg påpeker han at flyselskapene har en positiv dialog og godt samarbeid med Luftfartstilsynet.  Dette bekreftes av sistnevnte. Seksjonsleder for flysikring og flyplass Svein J. Pedersen gir følgende generelle kommentar i en e-post til Luftfart.Media:

– Det er svært uheldig at slike forstyrrelser skjer, men Luftfartstilsynet er ikke bekymret for flysikkerheten ved bortfall av GPS-signaler. Det er tilgjengelige bakkebaserte navigasjonssystemer som ikke er avhengige av GPS. Flygerne benytter disse systemene dersom GPS-signaler faller ut eller er ustabile. Det er tilgjengelige navigasjonsanlegg som kan benyttes både til innflyging til flyplassene og til underveisfasen.

Hyppighet av GPS-jamming

Hverken Widerøe eller Luftfartstilsynet kunne gi konkrete tall på hvor mange tilfeller av GPS-jamming eller hvor ofte det skjer.

– Vi har ikke noen konkrete tall på hvor ofte eller hvor mange ganger, men jeg kan bekrefte at dette skjer flere ganger i måneden og senest i januar i år, sier administrerende direktør Nilsen.

Stein Nilsen, administrerende direktør, Widerøe

Hos Luftfartstilsynet er man litt mer konkret hvor ofte slike forstyrrelser har forekommet.

– For forstyrrelser som angår luftfarten er slike hendelser som regel rapportert. Luftfartstilsynet kjenner til tre konkrete perioder i 2018 der det har vært registrert forstyrrelser av GPS-signaler i Øst-Finnmark som førte til forstyrrelser for flytrafikken. I de tilfellene brukte flyene andre bakkebaserte systemer i stedet. Vi har også registrert en periode med forstyrrelser i 2019, sier seksjonsleder Pedersen i nevnte e-post.

Behov for mer robust langsiktig strategi

For å finne ut hvordan dagens situasjon fungerer i praksis og hvordan man kan sikre seg bedre mot GPS-jamming tok Luftfart.Media kontakt med Widerøes flygesjef Helge Anonsen. Før han gikk detaljert inn på dette ga han et historisk tilbakeblikk.

– For en del år tilbake vedtok EU å basere navigasjon mellom fly og flyplasser på GPS. Den gang ga luftfartsmyndighetene ingen signaler om at det var noe geopolitisk som tydet på at GPS-systemene skulle komme under noen form for angrep. Norge fulgte også opp dette og innførte GPS-basert navigasjon over det ganske land, og legger nå gradvis ned tradisjonelle innflygings-, utflygings og underveissystemer basert på radioantenner og -fyr som erstattes av satellitt, forteller Anonsen.

Kirkenes Lufthavn med terminalbygg om vinteren. Foto: Visit Kirkenes
Hva som konkret skjer når slike forstyrrelser inntreffer?

– For Widerøes del får pilotene beskjed av systemet om at det er nede. Bakkesystemer benyttes da så lenge de er innen rekkevidde, alternativt må flygeledere lede pilot til flyplass med nødvendige bakkesystemer, forklarer flygesjefen.

Det finnes altså fremdeles gode alternative navigasjonssystemer på bakken, selv om disse ikke vil bli stående evig.

– Nedleggelsen av tradisjonelle systemer på norske flyplasser er fortsatt ikke fullført. Vår anbefaling på kort sikt til luftfartsmyndighetene er å stoppe disse nedleggelsene, i hvert fall frem til situasjonen er under kontroll. Enkelte av de allerede nedlagte systemene bør kanskje også reaktiveres, slik at vi har alternative løsninger over hele Norge til en mer langsiktig løsning er på plass, presiserer Anonsen.

Selv om piloter for øyeblikket vet hva de skal gjøre når forstyrrelser inntreffer, uttrykker flygesjefen hos Widerøe forbauselse over at Luftfartstilsynet i e-posten til Luftfart.Media hevder at det eksisterer «robuste, bakkebaserte navigasjonssystemer for fly i norsk luftrom».

– Dette stemmer i øyeblikket, men ikke dersom nedleggelsene fortsetter. Myndighetene har pr. i dag ikke fattet noen avgjørelse om å stoppe nedleggelsene. Hos Widerøe er vi bekymret for langsiktig sikkerhet med tanke på eksisterende statlig infrastruktur. Per i dag har ingen tatt initiativ til risikoanalyse av konsekvensene dersom dette blir et større problem. Ingen myndighetsorganer ser ut til å ha tatt helhetlig ansvar for situasjonen. I hvert fall har de ikke kommunisert hvem som har hovedansvaret videre til oss. Vi savner tilbakemelding fra myndighetene, og vi vet ikke hvor vi og andre flyselskaper skal henvende oss, fortsetter Anonsen.

Kartet viser hvordan Russland, ifølge Etteretningstjenesten, påvirket GPS-signalene i Finnmark, under NATOs Trident Juncture-øvelse sør i Norge høsten 2018. Foto: Etterretningstjenesten

Enn så lenge ser det ut til at jammingen vil lege sitt eget liv, og inntil en varig løsning foreligger, er det sannsynlig at diskusjonen mellom flyselskaper og luftfartsmyndigheter om videre fremdrift vil fortsette. Luftart.Media følger saken.