Del
Flyseteavgiften har vært en tilleggsskatt for selskapene. Nå endres den begge veier med effekt fra 1. april. Foto: Luftfart.Media / Tore Aune

Stortinget har nå vedtatt å endre den mye omtalte flyseteavgiften på 84 kroner. Lange flyvninger blir dyrere.

 

Avgiften har vært under hardt skyts blant annet fra flyselskapene, som altså må betale staten 84 kroner per passasjer. Kritikken har dreid seg om at klimagevinsten, som avgiften er begrunnet med, er marginal.

Les også: Er flyseteavgiften en politikerbløff?

Samtidig belastes selskapene ytterligere i et allerede presset marked. Særlig norske distriktsflyvninger – som er spesielt avhengige av inntjening for å kunne fortsette – har opplevd avgiften som en trussel.

Dette melder Finansdepartementet i en pressemelding i dag:

«Flypassasjeravgiften har i dag én sats (84 kroner) for alle flyginger fra norske lufthavner, uavhengig av lengde. I behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtok Stortinget å legge om avgiften slik at den får to satser avhengig av lengden på flygingen:

  • Satsen reduseres til 75 kroner per passasjer for reiser med sluttdestinasjon i Europa
  • Andre flyginger får satsen økt til 200 kroner»

Les også: Sverige innfører flyseteavgift

Med de nye satsene blir altså reiser ut av Europa betydelig dyrere, mens det blir ni kroner billigere per passasjer for flyvninger innenfor Europa.