Del

Et lite land som har en del til felles med Norge har mistet terror-uskylden. Det er langt unna i kilometer, men på noen måter likevel nært oss. Vi holder sakene våre til i morgen, og lar i stedet dette bildet av en tom rullebane få representere mulighet for litt refleksjon og ettertanke.