Del

«Tante Ju», eller Junkers 52, er et av de mest ikoniske tyske flyene fra 2. verdenskrig. Et halvt år etter at
20 mennesker omkom under en nostalgiflyvning i Sveits, forbyr myndighetene operatøren å bruke flytypen.

Vi gjør oppmerksom på at du nå kan se vår Personvernerklæring.

Det var organisasjonen JU-Air som opererte ulykkesflyet HB-HOT da det 4. august i fjor havarerte. Om bord var 17 passasjerer som skulle se alpelandskapet fra vinduene i den klassiske maskinen fra krigens dager. Flyet hadde et mannskap på tre. Alle omkom i den nesten vertikale styrten i høy hastighet.

Et kontrollproblem?
Selve ulykken er ikke ferdig etterforsket av den sveitsiske havarikommisjonen, som har uttalt at flyet «falt som en stein til bakken». Det er flere merkelige faktorer ved hendelsen. Blant annet ble flyet observert fra bakken ved Segnas-passet, ca 10 minutter før ulykken. Da gjorde det en skarp sving til venstre og tapte høyde, før motorturtallet økte hørbart og flyet gjenopptok vanlig flygestilling.

Det er operatøren JU-Air, som driver rundflyginger med Junkers-flyene, som nå har fått inndratt tillatelsen. Bildet viser et søsterfly til det som havarerte. Foto: Wiki commons

Gjentok uvanlig manøver
Da flyet nærmet seg en spesielt fremtredende del av landskapet, et typisk fotoobjekt, var det for observatører på bakken mest logisk at flyet skulle passere over denne åskammen. I stedet la det seg plutselig skarpt over til venstre, som tildligere observert, og gikk deretter inn i en vertikal styrt mot bakken. Det traff platået nedenfor åskammen.

I Ju-52-cockpiten har kontroll med de tre stempelmotorene fått en fremtredende plass. Foto: Wii commons

Ingen nødmelding
I løpet av etterforskningen har det fremkommet at det ikke ble sendt noen form for nødmelding i løpet av flygingen. Det er heller ikke funnet noen indikasjoner på strukturelle eller tekniske feil ved flyet. Det ble derimot stilt spørsmål ved enkelte reparasjoner og noe korrosjon på flyet.

Erfarent mannskap
Kaptein og styrmann var erfarne piloter på henholdsvis 63 og 62 år. Et fly av samme type var involvert i en dødsulykke i 1982. Sveitiske luftfatsmyndigheter har nå tilbakekalt JU-Airs tillatelse til rundflyginger med flytypen, melder AVweb.

Kilder til saken:

Wikipedia
AVweb
STSB