Del

Dette fant sted 28. mars ifølge nettstedet Aldrimer.no, som refererer til en pressemelding fra Det amerikanske luftforsvaret.

Test av kapasitet og responsevne

Mer nøyaktig deltok fem B-52 Stratofortress-fly i treningsflyvning over internasjonale farvann i nærheten av Norskehavet på den nevnte dagen. Under øvelsen deltok også 16 norske F-16 jagerfly fra Det norske luftforsvaret. Tre av disse kan ses på øverste bilde. På nederste bilde ser man også de supersoniske bombeflyene fly i formasjon. Formålet med øvelsen var å teste NATOs kapasitet og responsevne, heter det i pressemeldingen.

B-52 Stratofortress i formasjon. U.S. Air Force foto: Airman 1st Class Tessa B. Corrick

Forsvaret bekrefter

I en e-post til Aldrimer.no bekrefter Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ovennevnte øvelse, hvor de sier følgende:

– «I en begrenset periode har US Air Force fly av typen B-52 i Storbritannia og derfra gjennomføres treningsflyvninger i europeisk luftrom. Flyvningene foregikk i internasjonalt luftrom og det var her norske F-16 var tilstede under deler av flyvningen», melder talsperson ved FOH, major Elisabeth Q. Eikeland i nevnte epost til Aldrimer.no.