Del

Nylig ble det årlige Nordic Air Cargo Symposium holdt i Oslo. Luftfart.Media tilbrakte dagen på symposiet for å se hva som rører seg innen flyfrakt og hva man er opptatt av. I tillegg var den sterke veksten innen eksport av fisk og sjømat et viktig tema. Hva både leverandører og kunder tilsynelatende er mest opptatt av kan oppsummeres med ett ord – digitalisering.

Lite omtale av flyfrakt i medier

Mens man ofte kan lese om flytyper, nye passasjerruter og militære operasjoner, er det heller sjelden man leser om flyfrakt i norske medier. Dette kan man argumentere er rart, da bransjen allerede omsetter for store beløp og for tiden opplever sterk vekst takket være blant annet økt eksport av fisk og sjømat.

– Gardermoen er i dag den største bruker av flyfrakt i forhold til befolkningen og den største frakthub’en i Nord-Europa. Daglig fraktes 630 tonn fisk og sjømat til utlandet på 26 ukentlige fraktflyvninger fra Gardermoen, forklarte Gardermoens lufthavnsjef Øyvind Hasaas i sin tale på symposiet.

Lufthavndirektør ved OSL, Øyvind Hasaas. Foto: Avinor

Store fly fra internasjonale aktører

I tillegg vil luftfartsinteresserte merke seg at kjente og mindre kjente flyselskaper ofte flyr fraktversjoner av store fly som Airbus A300 (DHL) og A330 (Qatar Airways Cargo og Turkish Airlines Cargo), samt Boeing B757 (DHL), B767 (UPS), B777 (Emirates SkyCargo, Korean Air Cargo og Qatar Airways Cargo) og B747 (AirBridge Cargo, Atlas Air og CAL Airlines) til Gardermoen. Mange av disse flyr også til og fra Asia, Midt-Østen og Nord-Amerika.

A300F og B777F ved fraktterminalen på Gardermoen. Foto: Avinor

Deltagere og veien fremover

Totalt stilte nærmere 160 delegater inkludert foredragsholdere på symposiet. Fraktselskaper som AirFrance-KLM Martinair Cargo, Finnair Cargo og Lufthansa Cargo stilte mannsterke med fire-fem delegater hver. Andre fraktoperatører som Aeroflot, AirBridge Cargo, Atlantic Airways, Qatar Airways Cargo, SAS Cargo Group og Turkish Airlines Cargo stilte med en eller to representanter. I tillegg stilte sjømatprodusenter og -eksportører som MOWI (tidligere Marine Harvest og, enda lengre tilbake, Pan Fish), Norway King Crab og Garage Seafood med ledere. Etter at fraktselskapene hadde presentert sine styrker, resultater og sine tanker om fremtidens flyfrakt sa sjømatprodusentene klart fra om hva de synes fungerte bra og, ikke minst, hvor det var rom for forbedring. Her var det tilsynelatende enighet på begge sider av bordet om hvordan økt digitalisering kunne redusere risikoen for menneskelige feil.

I denne settingen glimret teknologiselskapene med sitt fravær. I så måte kunne det være interessant å høre fra dem hvorvidt og hvordan de ønskede forbedringene kunne la seg gjøre. Uansett vil Luftfart.Media fortsette å følge bransjen for flyfrakt, da dens voksende tilstedeværelse på Gardermoen og andre norske flyplasser er for merkbar til å unngå.

– Vårt mål for å imøtekomme denne veksten på den allerede raskest voksende hub’en som er Gardermoen og ellers i Norge er å legge forholdene best mulig til rette for alle parter og, ikke minst, å bedre kommunikasjon og øke forståelse mellom alle involverte, sa Avinors direktør for trafikkutvikling og frakt, Martin Langaas.

Martin Langaas, direktør trafikkutvikling og flyfrakt hos Avinor. Foto: Avinor
Martin Langaas, direktør trafikkutvikling og flyfrakt hos Avinor. Foto: Avinor